Petr Zeman

Viceprezident FKHV ČR

Prezident UKUVHT

e-mail: zemanpetrzeman@gmail.com

Kontakt
 
Sekretariát FKHV
 
 
Technická komise FKHV
technicka.komise@fkhv.cz