Ing. Pavel Fiala

 Viceprezident FKHV ČR

Prezident ČKHV

e-mail: pavel.fiala@fkhv.cz

Kontakt
 
Sekretariát FKHV
 
 
Technická komise FKHV
technicka.komise@fkhv.cz